תקנון אתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת שיחור הוצאה לאור בע"מ (להלן: "האתר" ו"שיחור" בהתאמה), אשר מעניק לגולשיו, בין בחינם ובין בתשלום (להלן יחדיו: "המשתמשים"), מידע ושירותים ייחודיים ומתקדמים בנושא תיירות.
הוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") חלות על כל שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו. כניסה לאתר ושימוש בו מהווה הסכמה להוראות התקנון שלהלן. הוראות התקנון מיועדות לנשים ולגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. שיחור רשאית בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, לשנות את הוראות התקנון, ושינוי זה יחייב מרגע פרסומו באתר.
1. תוכן האתר
1.1. האתר מתמחה בתיירות, מיועד בעיקר לישראלים הנוסעים לחו"ל, ומכיל מידע רב המובא לנוחיות המשתמשים באתר.
1.2. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) כפי שנקבעו על ידי שיחור, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שיחור בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכי המשתמש.
1.3. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. שיחור אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, לרבות, במידע המצוי בטיפים, הכה את המומחה, מסלולי שיחור ומגזין.
1.4. שיחור אינה אחראית למידע שמופיע באתר בכל הנוגע לאתרים ואטרקציות ולכך שאתרים אלו פעילים, אולם שיחור תעשה כל שביכולתה שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ומעודכנים ככל האפשר.
1.5. מובהר כי התכנים המוצגים באתר אינם בגדר ייעוץ מקצועי. עוד מובהר כי האתר נערך על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של עורכי שיחור, ואין לייחס לתוכנו כל תוקף מחייב. שיחור אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
1.6. המידע באתר הינו לשימוש אישי בלבד ולא ניתן לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב מאת שיחור.
1.7. טיפים ותגובות מטעם מנויי האתר אשר התקבלו במערכת האתר, מובאים למבקרים כמות שהם (as is). אין באפשרות שיחור לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע"י גורמים חיצוניים ושיחור אינה נושאת בכל אחריות באשר לתוכנם.
1.8. הקישורים לאתרים אחרים (links) מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין שיחור אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
2. רכישת מנוי לאתר
2.1. השימוש במרבית חלקי האתר הינו ללא תשלום. אזורים מסויימים באתר דורשים הרשמה ללא עלות (להלן: "מנוי רגיל") וחלקם דורשים רכישת מנוי בתשלום (להלן: "מנוי פרימיום"). ההבדלים בין מנוי רגיל לבין מנוי פרימיום מפורטים בטבלה להלן:

2.2. ניתן לרכוש מנוי פרימיום לשלוש תקופות זמן: חודש, שלושה חודשים או שנה. המנוי אינו מתחדש אוטומטית. התשלום על המנוי מבוצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות קופון.
2.3. מנויי פרימיום זכאים לקבל במתנה אפליקציית סלולר של שיחור, בהתאם לפירוט להלן: מנוי למשך חודש זכאי לקבל אפליקציה ליעד אחד, מנוי למשך שלושה חודשים ולמשך שנה זכאי לקבל אפליקציה לשני יעדים. המנוי זכאי לבחור את היעד אותו יקבל במתנה מבין רשימת היעדים עבורם יש לחברה אפליקציות סלולר. היעדים הם: אמסטרדם, אתונה, בודפשט, בנגקוק, בריסל, ברלין, ברצלונה, וינה, ורשה, ז'נבה, לונדון, לוס אנג'לס, מדריד, מוסקבה, מילאנו, מינכן, מרסיי, ניו יורק, פירנצה, פראג, פריז, ציריך ורומא. 
מובהר כי המתנה מוענקת באופן חד פעמי ועבור מכשיר סלולר אחד בלבד. האפליקציה תואמת מכשירי אייפון ואנדרואיד בלבד, והיא אינה מותאמת למכשירי אייפד או טאבלטים. 
מימוש המתנה מבוצע באמצעות הורדת האפליקציה מהאפ-סטור או מחנות גוגל, לפי העניין, והזנת שם המשתמש והסיסמה של המנוי, כמפורט בסעיף 2.8 להלן.
2.4. המנוי שנרכש הוא אישי ואינו ניתן להעברה. המנוי מקנה אך ורק זכות שימוש לא בלעדית בשירותי האתר. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר.
2.5. לא ניתן לבטל את המנוי ולקבל החזר כספי.
2.6. יובהר כי במקרה ששיחור תפסיק את פעילות האתר, תפסיק שיחור לגבות את דמי המנוי. המנוי מצהיר ומסכים כי במקרה זה לא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי שיחור מלבד הפרש דמי המנוי החודשיים לתקופה עבורה נרכש המנוי החודשי והאתר כבר לא פעל.
2.7. המשתמש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המנוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.
2.8. במסגרת ההרשמה לאתר, יבחר לעצמו המשתמש סיסמה. המשתמש יהא אחראי לשמירת סודיות הסיסמה, והוא לא ימסור אותה לאחר, פרט לגורם המוסמך על-ידיו. על המשתמש לדווח לשיחור באופן מיידי כל אימת שהינו מבחין או חושד, כי נעשה שימוש בלתי מאושר בסיסמה או בפרטים אחרים שנמסרו לצורך שימושו באתר. שיחור לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר או לחשיפת סיסמתו או לחשיפת כל מידע אחר בקשר עמם. המשתמש אינו רשאי להשתמש בסיסמה או בפרטים מזהים אחרים של כל אדם אחר בכל זמן שהוא ללא רשותו של אותו אדם.
2.9. שיחור תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם שיחור תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא שיחור רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
2.10. שיחור רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש. שיחור לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש באופן אישי, אלא אם יאשר הסכמתו לכך.
2.11. שיחור רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בהוראות התקנון, כולן או חלקן.
3. כלים למנויים
3.1 מתכנן המסלולים
3.1.1. מנויי פרימיום זכאים לעשות שימוש במתכנן המסלולים, אשר מתכנן באופן אוטומטי מסלול לכל אחד מימי הטיול של המשתמש, בהתבסס על אלגוריתם שיחור ובהתאם להעדפות המשתמש ותוך שימוש חלקי במועדפים שנשמרו על ידי המשתמש.
3.1.2. מובהר כי ניתן לתכנן טיול אך ורק לאחד מיעדי שיחור, כפי שהם מופיעים בטאב יעדים באתר.
3.1.3. מובהר כי מתכנן המסלולים לא נועד לתכנון ידני עצמי של המשתמש וכי המערכת בוחרת בהתאם לשיקול דעתה את האתרים שיופיעו במסלול, בהתחשב בהעדפותיו של המשתמש.
3.1.4. מובהר כי לכל יעד מגבלת ימים ומסלולים אותם ניתן לתכנן במסגרת טיול אחד, בהתחשב בגודל היעד ובכמות האטרקציות באותו יעד. כך לדוגמא, בלונדון ניתן לתכנן טיול בן 6 ימים ואילו בפראג ניתן לתכנן טיול בן 5 ימים. 
3.1.5. לאחר שמירת הטיול, ניתן לטעון אותו על אפליקציית הסלולר באמצעות ביצוע סינכרון. לשם ביצוע הסינכרון יש להזין באפליקציה את שם המשתמש והסיסמה של המנוי (או להתחבר באמצעות פייסבוק אם כך בוצע בהרשמה הראשונית למנוי). מובהר כי סינכרון המסלולים דורש חיבור לאינטרנט ולאחר מכן המסלולים זמינים ללא צורך בחיבור אינטרנטי. 
3.2 הכה את המומחה
3.2.1. במסגרת "הכה את המומחה", מנויי פרימיום זכאים לשאול את מומחי שיחור שאלות בתחום התיירות. מובהר כי מטרת כלי זה הינה סיוע בנוגע לשאלות ספציפיות שעולות במהלך תכנון טיול והוא אינו מהווה שירות לבניית מסלולי טיול ו/או תכנון טיול.
3.2.2. שיחור מתחייבת לעשות את מירב המאמצים על מנת לענות על השאלות באופן מקיף בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-4 ימי עסקים מיום קבלת השאלה.
3.2.3. על אף האמור לעיל מובהר בזאת, כי שיחור רשאית לבחור שלא לענות על שאלה במידה ותסבור כי השאלה אינה ראויה או מהווה חריגה ממטרות הכלי, כמוגדר לעיל.
3.2.4. מובהר כי תשובותיה של שיחור מוענקות לפי מיטב ידיעתה ולאחר תחקיר מעמיק, ואולם שיחור אינה אחראית לתוכן התשובות ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות עליהן. באחריות המשתמש לוודא את המידע המוענק לו בטרם ביצוע פעולה כלשהי. 
3.3 טיפים
3.3.1. כל המנויים לאתר (רגיל ופרימיום) זכאים להזין טיפים לאתר, אשר יפורסמו על שמם.
3.3.2. מובהר כי ניתן להזין טיפים אך ורק בנוגע לאחד מיעדי שיחור, כפי שמופיעים בטאב יעדים באתר. עוד מובהר, כי למערכת שיחור שיקול הדעת הבלעדי באם לאשר טיפ לפרסום, וכי רק טיפים בעלי ערך תיירותי ומועיל יפורסמו. 
3.3.3. על הטיפים להיות יצירה מקורית של המשתמש, פרי ניסיונו האישי, ואין להעתיקם מכל מקור שהוא.
3.3.4. שיחור רשאית לערוך מדיי פעם, בהתאם לשיקול דעתה, מבצעים המזכים את מזיני הטיפים בפרסים. במסגרת המבצע, יילקחו בחשבון אך ורק טיפים אשר פורסמו על ידי שיחור באתר, בהתאם לשיקול דעתה כאמור לעיל.
4. הצהרות והתחייבויות המשתמש
4.1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים מהסוג הבא:
4.1.1. תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
4.1.2. תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם;
4.1.3. תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם;
4.1.4. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
4.1.5. תכנים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
4.1.6. תכנים המהווים לשון הרע על אדם, או הפוגעים בפרטיותו;
שיחור ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.
4.2. בנוסף, משתמש המדרג וסוקר מקומות שונים או המפרסם תכנים באתר מתחייב כי הדירוג ייעשה בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.
3.3. המשתמש נותן בזאת את אישורו המפורש לשיחור לפרסם את התכנים בצירוף פרסום שמו ושם משפחתו, כפי שהוזנו על ידו בעת ההרשמה, וכן הסכמתו להעניק לשיחור רישיון שימוש לא מוגבל בזמן או באזור גיאוגרפי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים שיעלה לאתר, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.
4.4. בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
4.5. מובהר כי התכנים שיפורסמו על ידי המשתמש באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, וכי משתמשים אלו יוכלו להגיב ולחוות את דעתם. שיחור תעשה את מירב המאמצים כי תגובות המשתמשים האחרים יהיו ראויות ולא פוגעניות, אך שיחור לא תהא אחראית לכך ולא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש בנושא זה.
4.6. להסרת כל ספק, שיחור תהיה רשאית לערוך את התכנים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
4.7. המשתמש מתחייב לשפות את שיחור בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
5. קניין רוחני
5.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל המידע והשירות באתר, לרבות הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, האייקונים, הכתבות והוידיאו המתפרסמים באתר הנן של שיחור בלבד, אלא אם צויין ספציפית אחרת.
5.2. שיחור הינה בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים.
5.3. זכויות היוצרים במפות הנן של google maps.
5.4. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של שיחור, מראש ובכתב.
5.5. אין לשנות, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר ו/או לעשות בו כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של שיחור, אלא אם שיחור התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
5.6. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (iFrame) גלויה או סמויה.
5.7. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שקבע האתר, אלא בכפוף להסכמתה של שיחור מראש ובכתב.
6. פרסומות
6.1. באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. שיחור אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.
7. אחריות ושיפוי
7.1. שיחור לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.
7.2. שיחור אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. המשתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
7.3. שיחור איננה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל שיחור ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
7.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששירות מתכנן המסלולים תלוי בזמינות ו/או תקינות של google maps וכי לשיחור אין כל שליטה עליהם. לפיכך, שיחור לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין תקלה ו/או כשל שמקורם ב- google maps.
7.5. המשתמש ישפה את שיחור, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת הוראות תקנון אלו, כולן או חלקן, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.
8. שינויים באתר והפסקת השירות
8.1. שיחור רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. שיחור רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
8.2. שיחור רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שיחור בקשר לכך.
8.3. על אף האמור לעיל, במידה ושיחור תבצע שינויים המפחיתים את הכלים שעומדים לרשותם של מנויי הפרימיום, יהיה זכאי משתמש בעל מנוי פרימיום לביטול המנוי ולקבלת החזר כספי בגין תקופת המנוי שנותרה לו מיום ביצוע השינוי כאמור.
8.4. שיחור אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.
9. רכישת מדריך באתר
9.1. רשאי לרכוש מדריך באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני. חברות האשראי הינן: ויזה, אמריקן אקספרס, ישראכרט, מסטרקארד.
9.2. פרטי משתמש - בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת פרטים אישיים. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
9.2.1 פרטי המשתמש, או חלק מהם, עשויים להישמר במערכת לצרכים פנימיים בלבד וכן לא יועברו לכל גורם ו/או עסק חיצוני אשר אינו בבעלות מפעילי החברה.
9.3. תשלום ואספקה:
9.3.1. החיוב ייעשה רק במידה והמוצר זמין במלאי ונשלח למשתמש.
9.3.2. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
9.3.3. במקרה שהכתובת למשלוח נמצאת בחו"ל, ייגבה מהמשתמש סכום נוסף בסך 30 ש"ח.
9.3.4. משלוח ייעשה בתוך 14 ימי עסקים מתאריך אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי.
9.3.5. במידה והמשתמש יצהיר כי לא קיבל את המוצר בתוך 21 ימי עסקים ממועד משלוח ההזמנה, יישלח לו המוצר שוב בהקדם האפשרי, בדואר רשום, בהתאם לזמינותו במלאי.
9.4. אחריות על מוצרים הנמכרים באתר:
9.4.1. החברה עושה כל מאמץ על מנת להבטיח את אמינות ועדכניות המידע הכלול במוצרים הנמכרים באתר, ואולם אינה יכולה לקבל על עצמה כל אחריות לטעויות ו/או שינויים שיימצאו.
9.4.2. החברה תהיה אחראית למצבו הפיזי של המוצר, ותחליף בהקדם האפשרי כל מוצר שיגיע אל המשתמש במצב פגום.
9.5. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
9.6. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתמש לרכוש מוצרים.
9.7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
9.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון, יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
9.10. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
9.11 ביטול עסקה עבור ספר שהוזמן תתאפשר עד 21 ימי עסקים מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי אך ורק במידה והספר לא נמסר ללקוח כתוצאה מגורמים ו/או אירועים אשר אינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו בלבד.
10. דין ומקום שיפוט
10.1. על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
10.2. כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.
11. אבטחת מידע
11.1. שיחור מנהלת ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתים שלה. אך למען הסר ספק מובהר בזאת כי שיחור אינה יכולה להתחייב כי האתר הינו חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.
12. זכות לעיין במידע
12.1. כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או באמצעות אפוטרופוס או באמצעות בא כוחו על פי הרשאה בכתב, במידע המוחזק עליו במאגר המידע וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 והוראות כל דין אחר שהינו רלבנטי.
13. יצירת קשר
13.1 כל משתמש ו/או אדם ו/או חברה אשר ברצונם ליצור קשר עם חברת שיחור ו/או בעלי האתר ומפעיליו יכולים לעשות זאת בטלפון 054-4226189 או לכתובת דוא״ל office@shichor.co.il וכן באמצעות כפתור ׳צור קשר׳ באתר.