Torre Rosa

קוקטייל בר ובו שירות מקצועי, ששוכן בבית אינדי ישן בן שתי קומות שנבנה בתחילת המאה העשרים. אחד המייסדים, Jordi Clavell, זכה בפרסים בינלאומיים בתחום זה.
Francesc Tàrrega 22, Barcelona