Holland Park
London W11 3, UK

אודות

הפארק נחשב לפארק הרומנטי והשלו ביותר במרכז לונדון. חלקו הצפוני של הפארק הוא יער טבעי פראי למחצה השאר הינם גנים יותר פורמליים: גן יפני, אורנג'רי ועוד. טווסים וסנאים ובעלי חיים אחרים מסתובבים חופשי. בחלק הדרומי יש אזור מיועד לספורט. בגן מגרשי משחקים לילדים מצויידים היטב. בעת הכניסה לפארק יש לבדוק על השלטים מהי שעת הסגירה היומית.

גם בלונדון