המרכז למשחקי לייזר אינטרספר
Prins Hendrikkade 194, Amsterdam, Holland
גם באמסטרדם