מוזיאון ימי הביניים
Viale Lincoln, 3, Roma, Italia
גם ברומא