Coronet Notting Hill
London W11 3LB, UK

אודות

בית הקולנוע ממוקם בבית תיאטרון מהתקופה הויקטוריאנית שעבר שיפוץ והסבה לבית קולנוע אך עדיין נשמרת בו האווירה המיוחדת. לבית הקולנוע שני אולמות. יש גישה לכסאות גלגלים ושירותי נכים

גם בלונדון