East Bloc

המועדון ממוקם על אפרו של מועדון הגטו שפשט את הרגל אך שומר על אופיו המיתולוגי של המוסד. ערבי שישי תוססים ומקפיצים. יש להתעדכן באתר ובמשרדי הכרטיסים על הפעילות המתעדכנת
217 City Road - London - EC1V 1JN