Città Dell'altra Economia

מתחם קניות אקולוגי שבו חנויות למזון אורגני, מוצרי סחר הוגן ופריטים ממוחזרים. במקום מתקיימות פעילויות שונות וניתן לקבל אינפורמציה וייעוץ בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה. שעות הפתיחה משתנות תדיר, מומלץ לה... הצג עוד