Pearl River

חנות גדולה עם מוצרים מסין. יש כאן מגוון כמעט לא הגיוני - מבגדים רקומים, למחברות צבעוניות ועד תיקים אופנתיים. המחירים נמוכים ואפשר בהחלט לאתר מציאות.
477 Broadway New York, NY 10013