הקלויסטרס
Fort Tryon Park 99 Margaret Corbin Dr New York, NY 10040
גם בניו יורק