Abyssinian Baptist Church

כנסייה בסגנון גותי משנת 1923 בשכונת הארלם אשר הוקמה ב-1808 על ידי קהילה של אפריקאים-אמריקאים שסירבו לקבל את ההפרדה שהייתה נהוגה בכנסיות הלבנות.
132 Odell Clark Place New York, NY 10030