המוזיאון לאמנות אוריינטלית
Via Merulana, 248, Roma, Italia
גם ברומא