Shrine of St. Elizabeth Seton

כנסיה קתולית קטנה הממוקמת בביתה של אליזבת אן סיטון אשר הייתה האמריקאית הראשונה שקיבלה תואר קדושה מהכנסיה רומית.
7 State Street New York, NY 10004