אתר ההנצחה הלאומי באולם הפדרלי
26 Wall St New York, NY 10005

אודות

האתר שוכן במקום שבו עמד בניין העירייה של ניו יורק (1788-1699). לפני פרוץ מרד המושבות נגד בריטניה (1783-1776) התכנסו כאן נציגים מתשע המושבות לקונגרס חוק הבולים, הכינו את טיוטת נוסח מגילת הזכויות ומחו נגד מיסוי ללא ייצוג. כאן גם הושבע ג'ורג' וושינגטון לנשיאות. מומלץ לבדוק באתר באיזה חגים המוזיאון סגור.

גם בניו יורק