אתר ההנצחה לאתר הקבורה האפריקאי
290 Broadway New York, NY 10007
גם בניו יורק