מוזיאון מאקרו - המוזיאון לאומנות בת זמננו
Via Nizza, 138, Roma, Italy
גם ברומא