בית הכנסת פינקס
Siroka 3, Praha 1

אודות

בית הכנסת נבנה בשנת 1535 על ידי אהרון משולם הורוביץ בשטח של משפחתו. מבנה בית הכנסת שופץ מספר פעמים עד שבמאה ה-18 קיבל תוספת בסגנון הרוקוקו. בתוך החצר, ליד הכניסה , קבוע לוח זכרון שהציבו ותיקי ההגנה כהוקרה ליהודים הצ'כים והלוחמים הארץ-ישראלים שלחמו נגד הנאצים במלחמת העולם השניה. בשנים שלאחר המלחמה הפך בית הכנסת לאתר הנצחה ליהודי בוהמיה ומורביה שנספו בשואה. על קירות בית הכנסת הפנימיים נחקקו 77,927 שמות היהודים הצ'כים שנרצחו בידי הנאצים. בשנת 1968 נסגר אתר ההנצחה והחלו עבודות שיפוץ נרחבות שבמהלכן התגלו תחת בית הכנסת חללים מקומרים ובהם מקווה טהרה עתיק ובאר מים והוסרה רשימת שמות הנספים. המשטר הקומוניסטי הקפיא את העבודות, הן חודשו רק בשנת 1990 ושמות הנספים נרשמו מחדש. בקומה העליונה מוצג אוסף ציורי ילדים מגטו טרזין מהשנים 1944-1942. ...

גם בפראג