45Giri

מתחם ענק המתפקד כמסעדה ביום ודיסקוטק עצום בשעות הלילה. התפאורה במקום זוהרת מאוד והקו המוזיקלי מתמקד בהאוס ודאנס. בכניסה מופעלת סלקציה והעדיפות היא לצעירים אופנתיים.