Mercat del Ninot

שוק בו המקומיים עושים את קניותיהם. תמצאו כאן ירקות, פירות וברי טאפאס. שם המקום, "שוק הילד", נובע מגילוף של ילד קטן בחזית המבנה בכניסה לשוק. אתר האינטרנט מוצע בשפה הקטלאנית בלבד.
Mallorca 135, Barcelona