גבעת התחמושת

בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, בנו הבריטים את ״בית הספר לשוטרים״ בצפון ירושלים. התחמושת אוכסנה בגבעה הסמוכה, אשר קיבלה את השם ״גבעת התחמושת״. לאחר מלחמת העצמאות הוטל המצור הירדני על ירושלים. למעט ... הצג עוד
זלמן שרגאי 5 ירושלים