Imaginarium - Paseo de Gracia

ממלכה של צעצועים חינוכיים באיכות גבוהה התורמים להתפתחות הילד. לחברה סניפים בכל רחבי המדינה והעולם. שימו לב, אתר האינטרנט בספרדית בלבד.
Paseo de Gracia 103, Barcelona