Waterstones Booksellers
London W1J 9HD, United Kingdom

אודות

חנות הדגל של רשת חנויות הספרים הידועה. חנות ענקית עם מגוון ספרים אדיר, כולל קומה מיוחדת לספרי ילדים. לרשת גם חנויות קטנות המתמחות בתחום מסויים, מומלץ להתעדכן באתר.

גם בלונדון